• Promuj swoją firmę
    i wpisz ją na listę podmiotów biorących udział w projekcie

     

• Udział w projekcie to doskonały sposób na promocję firmy.

• 
Firmy uczestniczące w badaniu, zostaną wpisane na listę podmiotów zaangażowanych w realizację projektu publikowaną na stronie internetowej (po wyrażeniu zgody na podanie nazwy firmy jedynie na stronie internetowej).

• Wykaz firm uczestniczących w projekcie naukowym (link)

 

  • Zdobądź indywidualne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie naukowym

• Każda firma, która wyrazi chęć uzyskania dyplomu potwierdzającego zaangażowanie w projekcie naukowym, otrzyma specjalny dokument w postaci elektronicznej, zawierający nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę, stwierdzający udział w projekcie.

• Zaświadczenie o udziale w projekcie naukowym w ramach współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Wydziałem Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, będzie można wydrukować oraz zamieścić na stronie internetowej firmy.

• Pamiętaj! W opracowaniu naukowym nie będą publikowane indywidualne dane firm uczestniczących w projekcie - dane będą prezentowane zbiorczo, przy zagwarantowaniu PEŁNEJ ANONIMOWOŚCI.